Công ty TNHH Mầu Đức không đủ điều kiện được xét giảm giá

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01.2016/MD ngày 5/5/2016 của Công ty TNHH Mầu Đức đề nghị xem xét chiết khấu giảm giá sau khi kết thúc hợp đồng đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu theo hợp đồng số PT-MD 08/11/2014 ngày 8/11/2014. 

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 hướng dẫn về điều kiện được giảm trừ khoản giảm giá, trong đó có điều kiện: trị giá khai báo và thực tế về số lượng hàng hóa nhập khẩu, cấp độ thương mại, hình thức và thời gian thanh toán phải phù hợp với Bảng công bố giảm giá của người bán.

Qua xem xét Bảng kê theo dõi thực tế nhập khẩu và Bảng công bố giảm giá của người bán thấy không phù hợp về loại xe. Cụ thể: tại bảng công bố giảm giá của người bán là xe Audi Q5, Land Rover Range Rover Evoque; thực tế nhập khẩu là xe Audi Q5 Quattro Premium Plus, Land Rover Range Rover Fvoque Dynamic, Land Rover Range Rover Evoque Pure Plus, Land Rover Range Rover Evoque Pure Premium, Land Rover Range Rover Evoque Prestige Premium.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp của công ty không đủ điều kiện được xét giảm giá.

(PT)