Cục Báo chí tổ chức hội thảo có phải sử dụng hoá đơn GTGT?

Hỏi: UNESCO tài trợ cho Cục Báo chí một khoản tiền để làm 02 hội thảo, UNESCO chỉ đồng ý cho một khoản gọi là phí hành chính và liên lạc tổ chức lớp tập huấn và một khoản phí tổ chức tập huấn tại Huế và không yêu cầu xuất hóa đơn, như vậy không phải nộp thuế TNDN có đúng không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Cục Báo chí là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, khi thực hiện một cuộc hội thảo mà không thu tiền của những người tham dự, lại được tổ chức quốc tế về văn hoá tài trợ một khoản tiền và họ yêu cầu phải thực hiện nội dung chi tiêu theo định mức của họ, làm đúng nội dung đề xuất được họ duyệt chi và khi làm xong rồi có chứng từ chứng minh với họ kèm theo tờ quyết toán kinh phí họ cho, thì đây không phải là hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Do vậy, Cục không phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN, không cần phải xuất hoá đơn GTGT mà xuất cho nhà tài trợ phiếu thu.

Bạn lưu ý rằng, những cuộc hội thảo do Cục sử dụng nguồn kinh phí nhà nước thì cũng không phải nộp thuế. Trường hợp có các đại biểu tham dự mà đóng góp cho mỗi cuộc hội thảo để họ được quảng bá hình ảnh của họ (tạm gọi chung là nhà tài trợ cho hội thảo) và họ cần có Hoá đơn GTGT để chứng minh với cơ quan họ làm việc là họ tham gia tài trợ thì lúc này chúng ta mới cần đến cơ quan thuế để mua hoá đơn lẻ và nộp thuế theo quy định.

(eFinance)