Cưỡng chế nợ thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hỏi: Công ty đang thi công xây dựng công trình ngoại tỉnh, có phát sinh doanh thu vãng lai ngoại tỉnh và nợ thuế vãng lai ngoại tỉnh quá 90 ngày theo quy định của Bộ Tài chính. Đến nay, công ty có nhận được thông báo cưỡng chế do chi cục thuế ngoại tỉnh gửi cho ngân hàng bên em vay vốn. Vậy chi cục thuế vãng lai có trực tiếp được cưỡng chế thuế không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thuế GTGT phát sinh và doanh nghiệp (DN) phải khai nộp không phụ thuộc vào việc nhà thầu đã được chủ đầu tư đã trả tiền hay còn nợ.

Theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành (Luật 79/2006 được sửa đổi bổ cung tại Luật số 21/2012 sửa đổi một số điều) và các văn bản dưới Luật (Nghị định số 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế) thì mọi khoản thuế và thu NSNN phát sinh phải nộp mà đến kỳ hạn khai thuế, nộp thuế đều bị cơ quan thuế thực hiện cưỡng chế. Kể cả khoản thuế vãng lai ngoại tỉnh 2%.

Vậy, việc của DN nêu trong thư thì cơ quan thuế nơi có công trình mà thuộc diện khai nộp thuế tại địa phương, kể cả phần thuế vãng lai ngoại tỉnh đều có quyền gửi quyết định cưỡng chế đến DN, cơ quuan thuế nơi quản lý DN của bạn không có quyền can thiệp vào quan hệ của cơ quan thuế địa phương khác – nơi nộp thuế 2%.

Tuy nhiên, nếu như chủ đầu tư là đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước mà chậm thanh toán cho DN thì các bạn được khoanh nợ, chưa phải nộp thuế ngay đối với phần khối lượng do bên A chậm trả tiền (Nghị định 106/2010 NĐ-CP và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP). Với trường hợp này thì các bạn có quyền khiếu nại nếu như cơ quan thuế địa phương có thực hiện cưỡng chế.

(eFinance)