Đất được tách ra từ đất chung của gia đình có được miễn thuế TNCN?

Hỏi: Tôi có 1 thửa đất, diện tích 610,7m2. Nếu tôi chuyển nhượng toàn bộ thửa đất bao gồm 200m2 đất ở duy nhất và 410,7m2 đất cây lâu năm (chuyển nhượng luôn tài sản gắn liền với đất là căn nhà) tôi có được miễn thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập từ việc chuyển nhượng 200m2 đất ở, nhà ở duy nhất này không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC (trước đây là Thông tư số 84/2008) thì nhà ở, đất ở duy nhất thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007 phải có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và cá nhân đó cam kết tại thời điểm chuyển nhượng chỉ có duy nhất 01 nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở (kể cả căn hộ chung cư).

Trường hợp của bạn mới có giấy tờ xác nhận của Phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Phòng công chứng chứng thực văn bản thoả thuận. Theo quy định của các thông tư nêu trên thì trường hợp của bạn chưa có đủ điều kiện về giấy tờ đất đai áp dụng đối với việc miễn thuế TNCN thuộc trường hợp chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất. Do đó, nếu bạn chuyển nhượng chỉ với các giấy tờ xác nhận trong thư hỏi thì không được miễn thuế.

(eFinance)