Để quên hoá đơn khách trả lại quá thời hạn 6 tháng xử lý như thế nào?

Hỏi: Tháng 01/2011, công ty có xuất một hóa đơn GTGT và đã khai thuế, nhưng do ghi sai tên công trình nên khách hàng trả về không nhận hóa đơn. Nhưng lúc đó người đi giao hóa đơn cho khách hàng không mang hóa đơn về ngày mà để quá thời gian khai thuế (06 tháng) mới mang về. Khách hàng yêu cầu xuất lại hóa đơn mới. Vậy thì với hóa đơn trước đây đã xuất tôi phải làm sao?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Rất may là doanh nghiệp (DN) của bạn đã khai thuế GTGT của tờ hoá đơn đó, nay phát hiện sai thì điều chỉnh, thu hồi lại tờ hoá đơn cũ, lập biên bản huỷ và xuất tờ khác cho bên A. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ DN sẽ sẽ được xử phạt về hành vi không giao hoá đơn đã lập cho người mua theo điều 37, 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (trước đây quy định tại Chương 4 Nghị định số 51/2010). DN có thể phạt lại người giao hóa đơn, theo thẩm quyền và quy chế của DN hoặc lấy từ lợi nhuận sau thuế.

Với tờ hoá đơn xuất mới thay thế, DN của bạn sẽ khai điều chỉnh giảm thuế đầu ra của tháng trước đây và khai thuế đầu ra phát sinh tháng này do có tờ hoá đơn mới, tổng số thuế phải nộp kỳ này không thay đổi.

Bạn đọc xem thêm quy định tại Thông tư số 06/2012 và Thông tư số 64/2013.

(eFinance)