Đi công tác mua vé xe có được kê và khấu trừ thuế không?

Hỏi: Doanh nghiệp cử nhân viên đi công tác, khi về nhân viên đưa cho kế toán vé xe khách, trên vé xe có dòng thuế GTGT. Vậy những vé xe đó tôi có được kê lên bảng kê mua vào và có khấu trừ thuế không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Doanh nghiệp tôi có thuê lao động thời vụ: làm 2 tháng, nghỉ 1 tháng và sau đó làm tiếp 1 tháng (làm từ ngày 1/1 đến ngày 1/2 , đến 1/3 làm lại đến hết 1/4) thì lao động đó có thuộc lao động thời vụ không và lao động đó có phải ký lại hợp đồng lao động hay chỉ ký 1 hợp đồng và trong hợp đồng thể hiện thời gian nghỉ không?

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau: Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp cử nhân viên đi công tác mua vé xe khách, trên vé không thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp thì doanh nghiệp không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào trên Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào (mẫu 01-2/GTGT).

Trường hợp doanh nghiệp có thuê hợp đồng lao động thời vụ: làm 2 tháng, nghỉ 1 tháng sau đó làm tiếp 1 tháng thì việc ký hợp đồng lao động lại hay chỉ ký 1 hợp đồng và trong hợp đồng thể hiện thời gian nghỉ. Đề nghị, doanh nghiệp liên hệ cơ quan quản lý lao động để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.

(eFinance)