Dịch vụ công ích trong khu công nghiệp chịu thuế GTGT

Hỏi: Hiện nay tôi đang lập dự toán về dịch vụ công ích trong khu công nghiệp của tỉnh trong đó có 1 số đầu việc tôi thắc mắc không biết có phải chịu thuế GTGT hay không? Tôi đã đọc Thông tư 06/2012 và chỉ thấy đề cập trong đô thị mà không nói rõ trong khu công nghiệp liên quan tới công việc như nạo vét hệ thống thoát nước, chăm sóc cây xanh, đường điện chiếu sáng...

Ảnh minh họa - nguồn: Sài Gòn Giải Phóng.Ảnh minh họa - nguồn: Sài Gòn Giải Phóng.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Các công việc như nạo vét hệ thống thoát nước, chăm sóc cây xanh, đường điện chiếu sáng, ... trong địa bàn các khu công nghiệp thuộc diện chịu thuế GTGT 10%.

Các công việc không chịu thuế GTGT mà bạn còn phân vân được quy định cụ thể tại khoản 11 của điều 4, Thông tư số 06/2012 (kể từ ngày 01/01/2014 là quy định mới tại khoản 11, điều 4 , Thông tư số 219/2013/TT-BTC).

Bạn cần tính đủ thuế GTGT trong dự toán hoặc phương án giá dịch vụ.

(eFinance)