Điều chỉnh hoá đơn hay huỷ hoá đơn để xuất hoá đơn mới?

Hỏi: Công ty xuất một hóa đơn cho khách hàng vào tháng 01, hóa đơn này chưa kê khai, đến tháng 02 phát hiện ra sai thông tin của khách hàng, số tiền thuế và các thông tin khác không thay đổi. Khách hàng không đồng ý làm biên bản điều chỉnh hóa đơn mà bắt xuất hóa đơn khác thay thế. Công ty phải làm biên bản thu hủy hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới. Vậy công ty xử lý như vậy có đúng không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Nếu đúng thì công ty sẽ khai thuế GTGT tháng 01 và tháng 02 như thế nào đối với hóa đơn cũ và hóa đơn mới. Vì nếu công ty không kê khai hóa đơn sai vào tháng 01 thì số tiền thuế tháng 01 của công ty sẽ bị sai, còn nếu công ty dùng có đơn hỏng để kê khai thì sẽ là không đúng, nếu công ty dùng hóa đơn tháng 02 để kê vào tháng 01 thì có đúng không?

Tương tự trường hợp trên chỉ khác là sau khi nộp tờ khai thuế tháng 01 thì mới phát hiện ra sai sót. Và cũng làm biên bản hủy hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới. Vậy trường hợp này xử lý như thế nào?

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nếu hoá đơn đã xuất cho khách hàng tháng 1, tháng sau (tháng 2) mới phát hiện ra sai sót thì làm thủ tục huỷ thu hồi, huỷ hoá đơn có sai sót và phát hành hoá đơn thay thế theo quy định, đồng thời khai điều chỉnh tờ khai thuế của tháng 1. Không thể dùng hoá đơn của tháng 2 để khai vào tờ khai thuế của tháng 1 được.

Nếu như hoá đơn có lỗi đã không kê vào tờ khai thuế của tháng 1, và việc thu hồi, huỷ hoá đơn đó vào trước ngày nộp tờ khai thuế của tháng 1 (20/2) tháng 2 mới xuất hoá đơn thay thế thì hoá đơn mới này sẽ khai vào tờ khai thuế của tháng 2.

Trong cả 2 trường hợp, bạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

(eFinance)