Điều chỉnh mức trích khấu hao tài sản cố định

Hỏi: Công ty tôi ngày mua xe ô tô, nguyên giá 1 tỷ đồng. Công ty đăng ký khấu hao 10 năm. Năm 2011, công ty khấu hao 01 tỷ đồng. Năm 2012 do có lãi công ty trích khấu hao tăng 2 lần, mức khấu hao năm 2012 là 1,5 tỷ đồng. Năm 2013 do kinh doanh khó khăn, chỉ trích khấu hao 1 tỷ đồng. Trường hợp khấu hao như thế thì năm 2012 chi phí khấu hao vượt có được tính là chi phí hợp lý không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Bạn đọc có thể nhầm lẫn số liệu trong thư hỏi nhưng không sao. Bạn vui lòng xem lại Thông tư của Bộ Tài chính số 203/2009 và Thông tư số 45/2013 (áp dụng từ năm tài chính 2013 trở đi), theo đó phương tiện giao thông vận tải đường bộ (bao gồm ô tô các loại) có thời gian khấu hao tối thiểu 6 năm, tối đa 10 năm (tức là khung tỷ lệ khấo hao từ 10%/năm đến 16,7%/năm).

Theo Thông tư số 123/2012 (trước đây là Thông tư số 18/2011, số 130/2008) thì doanh nghiệp (DN) có quyền tăng mức khấu hao đến 2 lần mức trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Với ví dụ bạn nêu nguyên giá ô tô 1 tỷ đồng mà khấu hao 10 năm thì mức khấu hao là 100 triệu đồng/năm (khấu hao 6 năm thì 167 triệu đồng/năm); năm 2012 nếu có lãi nhiều thì có quyền tăng lên gấp 2 lần nếu như sau khi tăng mà vẫn còn lãi.

Năm 2013 kinh tế khó khăn, DN của bạn cũng khó khăn và không muốn tăng mức trích khấu hao mà quay trở về 1 lần mức khấu hao theo đường thẳng thì không sao.

(eFinance)