Điều chỉnh số liệu sau khi cơ quan thuế kiểm tra

Hỏi: Năm 2006 đến năm 2010 theo báo cáo tài chính công ty lỗ 953 triệu đồng, năm 2011 báo cáo tài chính lãi 260 triệu. Như vậy từ 2006-2011 lỗ được kết chuyển là 639 triệu đồng. Năm 2012 khi quyết toán thuế kiểm tra thì không phải lỗ 639 triệu như báo cáo. Vậy năm 2012 trong báo cáo phải điều chỉnh số liệu theo cơ quan thuế quyết toán hay không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Sau khi thuế kiểm tra tính ra số lãi lỗ khác và thuế khác với số quyết toán cho nên phải điều chỉnh lại là đúng rồi. Tuy nhiên, với báo cáo kế toán, báo cáo tài chính thì không điều chỉnh được mà chỉ thể hiện trên thuyết minh báo cáo tài chính năm 2012 để cổ đông được biết rằng lãi/lỗ các năm trước bị giảm đi, thuế phải nộp tăng thêm và cuối cùng là lợi nhuận sau thuế của năm 2012 là bao nhiêu, luỹ kế đến 2012 là bao nhiêu. Trên số sách kế toán chỉ thể hiện các bút toán điều chỉnh cuối cùng. Nhớ kèm theo bảng kê các bút toán này và biên bản của cơ quan thuế chính là chứng từ của các nghiệp vụ điều chỉnh này.

Các số liệu điều chỉnh cuối cùng sẽ là:

-      Giảm khấu hao, đồng thời với việc giảm hao mòn số tiền 325 triệu đồng (bút toán đỏ năm 2012, cho nên số dư của 2012 sẽ tăng lên tương ứng). Số lợi nhuận phát sinh do điều chỉnh khấu hao sẽ là 325 triệu đồng.

-      Tương tự lợi nhuận kế toán (lỗ sẽ giảm đi) nhưng giá vốn và chi phí thì khônh chỉnh được vì thực tế đã chi ra rồi. Lợi nhuận tính thuế thì dương còn lợi nhuận kế toán vẫn dương.

-      Thuế TNDN phải nộp theo quyết toán + tiền phạt sẽ tính vào phần lợi nhuận sau thuế.

Các bút toán cụ thể bạn cần tham khảo thêm các chuyên gia kế toán.

(eFinance)