Điều chỉnh số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung

Tổng cục Hải quan đã có văn bản trả lời công văn số 1657/HQHP-TVQT ngày 05/3/2015 của Cục Hải quan TP Hải Phòng về vướng mắc điều chỉnh số liệu kế toán trên hệ thống kế toán thuế tập trung.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Tổng cục Hải quan sẽ mở khóa sổ kế toán tháng 12/2014 của Phòng Tài vụ Quản trị, Cục Hải quan TP Hải Phòng để điều chỉnh số liệu kế toán tháng 12/2014 tại phần mềm kế toán thuế tập trung tháng 12/2014, cụ thể: Phải lập chứng từ điều chỉnh để thực hiện việc điều chỉnh số liệu của các tờ khai trên. Không xóa, sửa chữa hoặc xử lý lại số liệu đã cập nhật trước đó. Chứng từ điều chỉnh sẽ được cập nhật vào ngày 31/12/2014.

Việc mở khóa sổ kế toán tại phần mềm kế toán thuế tập trung để đơn vị điều chỉnh số liệu được thực hiện trong thời gian từ 17h00 phút ngày 19/3/2015 đến 08h00 phút ngày 20/3/2015.

Cục Hải quan TP Hải Phòng phối hợp với Cục CNTT&TK Hải quan để thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm về việc cập nhật đúng chứng từ điều chỉnh và số liệu điều chỉnh theo quy định.

(eFinance)