DN chế xuất bán một phần hàng vào nội địa có được coi là DN chế xuất không?

Hỏi: Doanh nghiêp chế suất có bán một phần sản phẩm của mình (2% doanh thu hàng năm) cho môt doanh nghiệp trong nước (có làm thủ tục hải quan) có được hưởng ưu đãi dầu tư theo diều kiện doanh nghiêp chế suất không (doanh nghiêp thành lập từ năm 2000)?

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Mục đích thành lập ra doanh nghiệp (DN) chế xuất là để sản xuất ra hàng hoá rồi mang đi xuất khẩu. Tuy nhiên, trong thực tế nhiều năm qua, khi sản xuất kinh doanh có khó khăn cho nên một số trường hợp DN đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho việc bán phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu thừa không xuất khẩu được mà không thuộc diện cấm nhập khẩu vào Việt Nam và một phần nhỏ sản phẩm của mình.

Việc cho phép này không làm mất đi quyền được hưởng ưu đãi đầu tư theo giấy phép, tuy nhiên cần làm 2 việc: Rà soát lại giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền; và khi tính ưu đãi thuế không áp dụng ưu đãi cho phần thu nhập tương ứng với phần sản phẩm/doanh thu bán hàng vào nội địa.

Trường hợp chưa thật yên tâm thì bạn nên có văn bản hỏi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho chắc ăn, tránh rủi ro.

(eFinance)