Doanh thu năm trước liền kề làm cơ sở xác định mức thuế suất thuế TNDN 20%

Hỏi: Theo CV 8355/BTC-TCT doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm liền kề được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch. Vậy, tôi muốn hỏi doanh thu để thuộc diện đối tương áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20% cũng xác định như vậy hay gộp cả doanh thu hoạt động tài chính? 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Bộ Tài chính đã có Công văn số 8355/BTC-TCT hướng dẫn việc khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quý đối với doanh nghiệp (DN) có tổng doanh thu năm trước liền kề không vượt quá 20 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã có Công văn số 8836/BTC-CST hướng dẫn việc áp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 20% từ quý 3/2013 trở đi với  các DN nói trên. Tiêu chí doanh thu để áp dụng việc DN được khai thuế GTGT theo quý và áp dụng thuế suất TNDN 20% là thống nhất theo đúng Công văn số 8355/BTC-TCT mà bạn đọc trích dẫn trong thư hỏi.

(eFinance)