Doanh thu trên 20 tỷ đồng không được gia hạn thuế TNDN, thuế GTGT

Hỏi: Công ty tôi sử dụng 48 lao động và tổng doanh thu năm 2012 là 47 tỷ đồng. Vậy công ty tôi có thuộc quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ không? Công ty tôi có được áp dụng gia hạn đóng thuế TNDN quý I và quý II theo Thông tư 16/2013 hay không?

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Năm 2013, tiêu chí xác định các doanh nghiệp (DN) có quy mô nhỏ và vừa thuộc đối tượng gia hạn thuế GTGT và TNDN có khác với năm 2012. Theo đó, các DN thỏa mãn đồng thời cả 2 tiêu chí là lao động đến 200 người và doanh thu năm trước (2012) chỉ đến 20 tỷ đồng thì thuộc diện được gia hạn.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì thấy rằng DN của bạn không thỏa mãn tiêu chí doanh thu. Do đó không được gia hạn thuế GTGT, TNDN theo Thông tư số 16/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 02/2013/NQ-CP của Chính phủ.

Bạn đọc vui lòng thu xếp nguồn vốn để nộp thuế nhé.

(eFinance)