Đơn vị sự nghiệp hạch toán vào tài khoản nào khi rút dự toán kinh phí từ ngân sách?

Hỏi: Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp có thu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có 1 số vướng mắc: Năm 2013 đơn vị tôi được ngân sách cấp khoản kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Vậy khi hạch toán nhận và rút dự toán nguồn kinh phí này tôi phải phản ánh vào tài khoản nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Trước hết, bạn cần hiểu rõ khoản tiền được cấp này từ NSNN cho nội dung gì và công việc thường xuyên của đơn vị bạn là gì, trên cơ sở đó mới ra địa chỉ hạch toán vào tài khoản tương ứng. Là người trong cuộc, bạn phải hiểu rõ điều đó, giống như người chủ gia đình, anh ta sẽ hiểu rõ tiền vào túi của mình là từ đâu tới, là doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ...

Trường hợp là công việc do ngân sách Nhà nước (NSNN) đặt hàng, ngoài nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị thì khoản tiền mà đơn vị nhận được từ NSNN chính là doanh thu của đơn vị. NSNN là một khách hàng như các khách hàng thông thường, thay vì đặt hàng DN hay đơn vị khác, họ đặt cho ta và tiền thanh toán đương nhiên phải nộp thuế theo luật định. Trường hợp là nhiệm vụ chi của NSNN theo chương trình mục tiêu nhưng nay giao cho ta (Ví dụ tiêm chủng mở rộng thuộc nhiệm vụ của các Trung tâm y tế dự phòng, do NSNN cấp kinh phí nhưng đơn vị của Bạn là một bệnh viện khu vực được ưu ái làm thêm việc này do Trung tâm không có đủ nhân lực chẳng hạn) thì khoản tiền này không phải nộp thuế).

Bạn đọc vui lòng xem lại công việc và bản chất nguồn tiền này để làm cho đúng.

(eFinance)