Đóng tiền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất áp theo giá nào?

Hỏi: Tháng 08/2011, ba tôi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận cấp biên nhận, hẹn ngày 20/10/2011 nhận kết quả. Ngày 24/12/2012, Chi cục thuế Quận thông báo nộp tiền sử dụng đất theo giá thị trường x hệ số 4. Chi cục thuế áp dụng cánh tính thu tiền sử dụng đất có đúng không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet. Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc của bạn hỏi (liệu có được áp giá đất tại thời điểm nộp hồ sơ) không được quy định cụ thể trong các văn bản quy định về thu tiền sử dụng đất. Các văn bản còn hiệu lực không có quy định áp dụng mức giá tại thời điểm người dân nộp hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ đóng tiền.

Theo quy định hiện hành về thu tiền sử dụng đất thì mức giá đất áp dụng tính theo Bảng giá đất có hiệu lực tại thời điểm Hồ sơ hợp lệ về đất đai được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai chấp nhận cho việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển qua cơ quan thuế để tính tiền. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế mới ra thông báo số tiền phải nộp theo diện tích đất thực chuyển mục đích sử dụng.

Thời điểm ba của bạn nộp hồ sơ diễn ra trong tháng 8/2011, vậy cho nên nếu như cơ quan nhà nước giải quyết việc này trong vòng 4 tháng thì được áp giá đất của năm 2011.

Thiết nghĩ cơ quan thuế làm như vậy là đúng rồi, nhưng với quyền hạn của người dân thì ba của bạn có quyền khiếu nại đến cơ quan Nhà nước (trước mắt là gửi đến Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ) để hỏi rõ quy trình giải quyết hồ sơ ra sao, trách nhiệm chậm trễ tại khâu nào và việc gây nên thiệt hại cho gia đình cần được xác định cụ thể trách nhiệm của bộ phận nào, công chức nào.

(eFinance)