Dùng hoá đơn GTGT hay hoá đơn xuất khẩu?

Hỏi: Công ty đang hợp tác với Google Adwords đặt quảng cáo game lên hệ thống của họ. Một điều kiện bắt buộc của thỏa thuận này là Google được quyền đặt quảng cáo ngược lại trên game của công ty. Dựa vào số lượng người dùng click vào game, định kỳ Google sẽ trả tiền cho việc này. Vậy công ty phải xuất hóa đơn cho phần doanh thu trên như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Trường hợp bạn đọc nêu trong thư hỏi hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật chưa thật sự rõ ràng, vậy nên cần theo phương án chắc chắn, tránh rủi ro pháp luật gây nên thiệt hại không mong muốn.

Đối với các trường hợp xuất khẩu (XK) dịch vụ thông thường thì người mua dịch vụ ở nước ngoài và trả tiền cho nhà cung cấp dịch vụ (Việt Nam) thì sử dụng hoá đơn XK, thuế suất GTGT 0%.

Tuy nhiên, đối với dịch vụ quảng cáo online, như trường hợp của bạn thì người tiêu dùng dịch vụ cuối cùng là người click chuột, không rõ anh ta ở trong Việt Nam hay ngoài lãnh thổ Việt Nam, bởi vậy Google trả tiền cho bạn, bạn có doanh thu nhưng không đủ điều kiện là doanh thu XK. Vì vậy, cách an toàn nhất là áp thuế GTGT là 10%, tiền thu được của họ cần chia ngược trở lại 1,1 để tính ra doanh thu chưa có thuế GTGT và tổng trị giá thanh toán đúng bằng số tiền thu được của Google. Hoá đơn sử dụng sẽ là hoá đơn GTGT.

Cách làm khác về lâu dài cần được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, doanh nghiệp (DN) của bạn có thể trực tiếp hoặc thông qua Hiệp hội DN của mình có văn bản đề xuất gửi theo đường văn thư hành chính đến Bộ Tài chính để được hướng dẫn thực hiện.

(eFinance)