Gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn

Hỏi: Trên hóa đơn được in ra từ phần mềm không hỗ trợ công cụ gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn. Xử lý đối với tình huống này như thế nào? 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tổng cục Thuế trả lời như sau: Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 14, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định: "Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có)."

Theo phản ánh từ cục thuế và doanh nghiệp thì từ ngày 01/01/2011, người bán sử dụng phần mềm để in hóa đơn nhưng phần mềm không hỗ trợ công cụ tự động gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn nên hóa đơn in ra từ phần mềm không gạch chéo phần còn trống theo quy định, hoặc có trường hợp người bán đã gạch chéo phần còn trống bằng bút viết cùng màu mực hoặc khác màu mực trên hóa đơn (màu mực của bút viết phải là loại mực không phai, không sử dụng mực đó, phần gạch chéo và chữ ký người bán hàng cùng màu mực).

Căn cứ quy định trên và đặc thù của việc sử dụng phần mềm in hóa đơn không hỗ trợ công cụ tự động gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn, trường hợp từ ngày 01/01/2011 người bán đã lập hóa đơn (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in được lập từ máy tính) không gạch chéo phần còn trống theo quy định, hoặc gạch chéo phần còn trống bằng bút viết như phản ánh nêu trên, nếu hóa đơn này có gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh (có việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ), có chứng từ thanh toán và người bán đã kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu ra tại các tờ khai thuế GTGT thì cục thuế tạm thời chấp nhận đối với hóa đơn này và người mua được sử dụng hóa đơn này để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hóa đơn đã lập không gạch chéo phần còn trống theo quy định hoặc gạch chéo phần còn trống bằng bút viết như hướng dẫn trên.

(eFinance)