Gạo, tấm, cám có thuộc diện không chịu thuế GTGT?

Hỏi: Ngày 18/12/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định 209/2003/NĐ-CP về thuế giá trị gia tăng. Ngày 09/1/2014, Bộ Tài chính có công văn số 385/CST-BTC gửi UBND và cục thuế các tỉnh, thành; xin hỏi theo qui định mới các mặt hàng gạo, tấm, cám có thuộc diện không chịu thuế GTGT hay không? (các mặt hàng này hiện đang chịu thuế suất VAT 5%).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trả lời: Theo quy định của Luật thuế GTGT, Nghị định số 209/2013 mà bạn trích dẫn trong thư hỏi thì các mặt hàng gạo, tấm, cám là sản phẩm trồng trọt qua sơ chế nên thuộc diện chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5% như đã và đang thực hiện lâu nay.

Nghị định số 209/2013 có quy định mới (tại điểm đ, khoản 3, điều 2) về việc không phải tính, khai nộp thuế trong trường hợp các sản phẩm này được bán cho người mua là doanh nghiệp, hợp tác xã. Quy định mới này giúp doanh nghiệp, hợp tác xã đỡ phải bỏ tiền ra để trả thuế GTGT, và khi xuất khẩu gạo thì nhà nước cũng không phải hoàn thuế GTGT.

Doanh nghiệp của bạn là cơ sở xay xát gạo nên cần lưu ý các trường hợp người mua hàng của cơ sở để thực hiện đúng các quy định của Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 209/2013, cụ thể là:

- Nếu người mua là cá nhân, tổ chức không phải là doanh nghiệp, tổ chức không phải là HTX thì áp thuế GTGT 5%.

- Nếu người mua là doanh nghiệp, HTX thì không tính thuế GTGT và cũng không khải kê nộp thuế đối với các hoá đơn bán cho đối tượng này.

(eFinance)