Giá tính thuế mặt hàng than củi

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV-TLC ngày 15/2/2016 của Công ty cổ phần Kinh Đô Thăng Long đề nghị giải đáp và tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến giá tính thuế mặt hàng than củi xuất khẩu và thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng than củi. 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, về giá tính thuế: Hiện tại, Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá ban hành kèm theo QĐ1114/QĐ-TCHQ ngày 10/4/2014 đã hết hiệu lực. Thông tin về giá than củi xuất khẩu mà Công ty cung cấp, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu và tham khảo khi sửa đổi danh Mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá.

Về việc tham vấn giá: Căn cứ quy định tại Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ, nếu Công ty có đề nghị tham vấn để trao đổi, làm rõ nghi vấn của cơ quan hải quan liên quan đến trị giá khai báo thì cơ quan hải quan thực hiện giải phóng hàng và thực hiện tham vấn trị giá; trường hợp Công ty không đề nghị tham vấn thì cơ quan hải quan thông quan hàng hóa và thực hiệnkiểm tra sau thông quan theo quy định.

Về thuế suất thuế xuất khẩu: Về kiến nghị của doanh nghiệp được Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than củi thuộc mã số 4402.90.90 là 5% bằng với mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng than gỗ rừng trồng, đề nghị Công ty liên hệ với Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính để được xem xét cụ thể.

(eFinance)