Giá tính thuế tài nguyên

Hỏi: Cơ sở của tôi sản xuất nước uống đóng chai. Khai thac nước ngầm làm nguyên liệu sản xuất. Chi cục Thuế Nhơn Trạch căn cứ theo Quyết định 65/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND Tỉnh Đồng Nai để tính giá tính thuế là 1.000 đồng/lít cho hộ kinh doanh của tôi. Vậy Quyết định của UBND Tỉnh Đồng nai có phù hợp với Thông tư 105/2010/TT-BTC ngay 23/07/2010?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định tại điều 6, Thông tư số 105/2010/TT-BTC thì giá tính thuế tài nguyên là giá thực tế bán ra của tài nguyên theo giá chưa có thuế GTGT, trường hợp không có giá bán tài nguyên thì việc tính thuế sẽ áp giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định. Quy trình, cách thức quy định mức giá tính thuế tài nguyên của UBND cấp tỉnh được hướng dẫn cụ thể tại điều 14 của Thông tư số 105/2010.

Chúng tôi hiểu rằng Quyết định số 65/2011/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là đúng với quy định về thẩm quyền theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật giá và phù hợp với quy định của Thông tư số 105/2011. Bạn đọc cần kiểm tra lại điều kiện sản xuất, bán hàng và chế độ sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ của cơ sở mình để tự xác định xem cơ sở của mình có thuộc đối tượng áp dụng khoản 4 điều 6 của Thông tư số 105/2011 hay không.

Trường hợp xét thấy cơ quan thuế áp dụng Quyết định số 65/2011/QĐ-UB với cơ sở của bạn không đúng với khoản 4, điều 6 của Thông tư số 105/2010 thì bạn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện ra Toà hành chính.

(eFinance)