Giải trình với cơ quan thuế việc bên B bỏ công trình

Hỏi: Trường hợp công ty tôi thuê một đơn vị xây dựng về xây dựng nhà máy. Có làm dự toán, tạm ứng trước cho họ đầy đủ. Nhưng khi xây dựng được nửa chừng, công ty này bỏ không làm quyết toán cho doanh nghiệp tôi. Trong trường hợp này bên công ty tôi phải làm thế nào để giải trình với cơ quan thuế?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc giải trình với cơ quan thuế về vụ việc bên B xây dựng nhà máy giữa chừng, đã tạm ứng tiền rồi nhưng không làm quyết toán thì doanh nghiệp (DN) cần phải xuất trình được các tài liệu làm chứng cứ pháp lý:

Hợp đồng A-B, trong đó có nội dung tạm ứng hay không và các điều khoản về điểm dừng kỹ thuật, nghiệm thu bàn giao, xuất hóa đơn thanh toán; các điều khoản cam kết về trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên;

Chứng từ tạm ứng tiền (hóa đơn GTGT hay chứng từ chuyển tiền);

Biên bản nghiệm thu các lần theo giai đoạn;

Hiện trạng công trình dở dang hay đã hoàn thành đến mức nào, có kiểm kê khối lượng theo dự toán;

Hóa đơn GTGT do B xuất cho DN của Bạn

Các văn bản đòi bên B làm thủ tục theo Hợp đồng;

Văn bản trả lời hoặc xác nhận của Bên B;

Chứng từ khiếu nai/khởi kiện B theo các điều khoản trong Hợp đồng.

Bản thuyết minh, giải trình về các sự kiện phát sinh theo các tài liệu trên, có đề xuất phương án xử lý.

(eFinance)