Giảm 50% thuế GTGT căn hộ thương mại dưới 70 m2

Hỏi: Năm 2010 tôi có mua căn hộ giá mua đã bao gốm thuế VAT. Trong hợp đồng ghi chủ đấu tư giao nhà trong tháng 03/2012 tôi phải thanh toán 95% tiền nhà vào thời gian này (trong đó có 5% phải thanh toán khi giao nhà). Nhưng đến tháng 10/2013 thì nhà đầu tư mới giao nhà và tháng 10/2013 tôi mới thanh toán 10% giá trị căn nhà còn nợ, khoản tiền này tôi có được giảm 50% thuế VAT không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Mục đích của chính sách giảm thuế là nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho người dân có điều kiện mua nhà là căn hộ thuộc diện trích dẫn trên, cũng như thúc đẩy thị trường bất động sản, thời gian giảm 50% thuế được áp dụng trong 01 năm (từ 01/7/2013 đến hết 30/6/2014). Với những Hợp đồng ghi rõ tiến độ thanh toán tiền thì những khoản thanh toán theo hợp đồng được thực hiện trong khoảng thời gian nêu trên được giảm thuế.

Trường hợp của bạn, do doanh nghiệp giao nhà chậm cho nên, trong trường hợp 2 bên mua/bán điều chỉnh hợp đồng thì theo quy định tại khoản 7 điều 4 Thông tư số 141/2013  thì các khoản tiền thanh toán thực tế, xuất hoá đơn được diễn ra từ 01/7/2013 đến hết 30/6/2014 phù hợp với hợp đồng (được điều chỉnh) được giảm 50% thuế GTGT.

(eFinance)