Giảm thuế TNDN 30% theo Thông tư số 140/2012

Hỏi: Theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) được giảm 30% thuế TNDN, trừ các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB. Công ty tôi là DNVVN có khoản thu nhập do lãi tiền gửi có được giảm 30% thuế TNDN cho năm 2012 không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thông tư số 140/2012 mà bạn trích dẫn trong thư hỏi đã quy định rất rõ: Không thực hiện giảm 30% thuế TNDN đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt dưới hình thức quy định loại trừ.

Tuy nhiên, đoạn sau của điểm (a)  thuộc khoản 4, điều 1 Thông tư này có quy định loại trừ thu nhập của DN nhỏ và vừa kiếm được từ các hoạt động,…. tài chính,…. Với quy định này thì hiện nay cơ quan thuế đang hướng dẫn là lãi tiền gửi ngân hàng thuộc về thu nhập từ hoạt động tài chính nên không được giảm 30%.

Về mặt hạch toán, khoản 6 điều 7 Thông tư số 123/2012 có quy định rằng lãi tiền gửi thu được sau khi bù trừ với lãi tiền vay phải thực trả số còn lại là số âm thì tính vào chi phí và ngược lại nếu là số dương thì tính vào thu nhập.

(eFinance)