Giấy tờ hải quan đối với lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Hỏi: Công ty kinh doanh thiết bị có làm thủ tục chuyển tiền qua ngân hàng cho 1 lô hàng nhập ở Trung Quốc bao gồm cả phí vận chuyển. Công ty đã làm xong lệnh chuyển tiền qua ngân hàng, tuy nhiên sau đó khoảng hơn tuần thì nhận được lô hàng được chuyển tới tận công ty qua 1 bên giao hàng. Nhưng không có giấy tờ (tờ khai hải quan, hóa đơn). Vậy xử lý tình huồng này như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Trước hết bạn xem lại việc nhập khẩu (NK) lô hàng này được ký hợp đồng thế nào, trực tiếp ký với Trung Quốc hay uỷ thác cho doanh nghiệp (DN) Việt Nam, hay là mua qua mạng, sau đó mới tìm cách phù hợp. Trả lời bạn theo các tình huống giả định sau:

1- Giả định bạn nhập khẩu uỷ thác qua 1 công ty Việt Nam mà hợp đồng quy định rõ tiền trả cho nhà cung cấp, hàng nhận qua công ty uỷ thác thì bạn phải theo nội dung điều khoản của hợp đồng để đòi người bán phía Trung Quốc hay đòi Công ty Việt Nam nhận uỷ thác.

2- Giả định bạn mua hàng trực tiếp trên mạng thì căn cứ vào thư giao dịch của 2 bên (DN bạn với DN bên Trung Quốc), từ đó mới có thể đòi Trung Quốc gửi giấy tờ sang để DN của bạn khai hải quan, nộp thuế NK, thuế GTGT khâu NK.

3- Cũng giả định như trường hợp 2 mà hợp đồng hoặc thư giao dịch giữa DN của bạn với phía Trung Quốc quy định ta chuyển tiền, Trung Quốc chuyển hàng qua bên DN dịch vụ thì trách nhiệm xuất giấy tờ là bên DN dịch vụ chuyển hàng cho bạn. Thông thường các DN dịch vụ này sẽ nộp thuế khâu NK, khai hải quan và đòi lại tiền thuế của DN bạn khi giao đủ hàng và chứng từ.

Bạn vui lòng kiểm tra lại giao dịch này, nếu chỉ có hàng mà không có giấy tờ gì rất khó xử lý.

(eFinance)