Gỡ vướng trong kê khai thuế qua mạng

Ngày 02/02/2015, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 410/CT-TH ngày 26/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa phản ánh về vướng mắc trong kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tổng cục Thuế trả lời như sau: Tổng cục Thuế đã nâng cấp hệ thống khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử để giảm tình trạng quá tải trong thời gian cao điểm nộp tờ khai, nộp thuế. Tổng cục Thuế sẽ tăng cường công tác theo dõi, vận hành hệ thống để đảm bảo mọi thông báo được kịp thời.

Tổng cục Thuế đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 180/2010/TT-BTC và Thông tư số 35/2012/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Trong dự thảo có nội dung gia hạn nộp thuế 3 ngày trong trường hợp hệ thống gặp sự cố.

(eFinance)