Hạch toán điều chỉnh giảm tiền phí bảo hiểm, điều chỉnh hoá đơn

Hỏi: Công ty mua bảo hiểm của công ty bảo hiểm B. Công ty B đã xuất hóa đơn cho công ty tôi và công ty đã thanh toán hết cho số tiền hóa đơn này. Nhưng ngay sau đó, có 2 lao động tham gia bảo hiểm xin nghỉ việc, công ty được hoàn trả lại phí bảo hiểm cho 2 lao động này. Vậy xin hỏi cách hạch toán cho nghiệp vụ này?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Có 1 trong 2 cách xử lý tình huống này đều xuất phát từ cái gốc là bên cung cấp dịch vụ bảo hiểm trả lại tiền phí cho doanh nghiệp và hệ quả là chi phí của ta thấp hơn trước đúng bằng doanh thu của nhà bảo hiểm thấp hơn tương ứng.

Cách 1: Xuất lại hoá đơn cho nhà bảo hiểm theo số tiền tương ứng;

Cách 2: Sẽ báo cho nhà bảo hiểm để họ xuất 01 hoá đơn điều chỉnh tương ứng với số tiền giảm đi. Trên cơ sở đó họ điều chỉnh doanh thu và thuế GTGT (nếu có) và DN của bạn điều chỉnh giảm chi phí đầu vào, thuế GTGT đầu vào (nếu có).

(eFinance)