Hạch toán doanh thu, thuế GTGT phải nộp khi thu tiền cho thuê lại đất

Hỏi: Công ty chúng tôi được Nhà nước cho thuê đất làm cụm công nghiệp. Vậy sau khi đầu tư hạ tầng và cho đối tác thuê lại. Hợp đồng cho thuê toàn bộ thời gian 50 năm và thanh toán một lần. Như vậy, kế toán sẽ hạch toán doanh thu và thuế GTGT phải nộp đầu ra theo phân kỳ hay hạch toán doanh thu và nộp tiền thuế GTGT 1 lần phát sinh khi hoàn tất nghiệp vụ cho thuê lại?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế TNDN có tính chất độc lập tương đối, cho nên việc xử lý khai nộp thuế với trường hợp bạn nêu trong thư hỏi phải hết sức chú ý, đó là:

Đối với thuế GTGT, đây là loại thuế gián thu, người mua hàng hoá, dịch vụ sẽ phải trả cho nhà nước thông qua giá mua vào. Ngược lại, người bán đã thu được thuế thông qua giá bán cho người mua (Doanh nghiệp (DN) thuê lại đất đã có hạ tầng), vì vậy không có lý do gì để anh ta chiếm dụng thuế của Nhà nước cả, nhất là theo quy định hiện hành người thuê lại đất được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hoá đơn.

Thuế GTGT hạch toán ngoài doanh thu (nhưng nằm trong dòng tiền thực thu hoặc công nợ phải thu), kế toán phải hạch toán vào bên có của TK 333(1) và khai vào tờ khai thuế thông qua bảng kê hàng hoá, dịch vụ bán ra. Việc thu xếp nộp tiền thuế đúng thời hạn là việc kế toán phải nhớ rõ.

Đối với thuế TNDN  thì Thông tư số 123/2012 có quy định DN lựa chọn 1 trong 2 cách là: Hạch toán ngay vào doanh thu của năm thu tiền, đồng thời có trích trước chi phí  của những năm thu tiền trước; hoặc hạch toán trên TK thu trước và định kỳ hàng năm kết chuyển dần vào doanh thu. DN được toàn quyền lựa chọn.

Bạn đọc vui lòng xem lại Thông tư 123/2012 nếu cần thêm chi tiết.

(eFinance)