Hạch toán giá thành dịch vụ vào tài khoản nào?

Hỏi: Chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo trên website. Trước đây chúng tôi hạch toán chi phí vào các tài khoản 641,642,632 rồi cuối tháng kết chuyển sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh. Tuy nhiên sau đợt kiểm tra thuế cơ quan thuế có yêu cầu là phải hạch toán vào các tài khoản 621,622,627 cuối kỳ kết chuyển sang 154 roi sang 155 để tính giá thành, như vậy có cần thiết không?

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc góp ý kiến nghị của cơ quan thuế đối với cách hạch toán của bạn là đúng với quy định hiện hành. Với đặc điểm của dịch vụ là không có hàng tồn kho, nhưng có chi phí dở dang cho các dịch vụ chưa hoàn thành tại thời điểm chốt 31/12 thì việc tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành dịch vụ là cần thiết. Giá thành của dịch vụ cũng chính là giá vốn, còn dịch vụ chưa hoàn thành thì chi phí dở dang vẫn phải theo dõi, khác với việc kết chuyển toàn bộ vào TK 911.

Nếu doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy trình sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp không phức tạp thì bạn có thể xem xét áp dụng quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành kèm theo Thông tư số 138/2010 của Bộ Tài chính.

(eFinance)