Hạch toán giá vật tư phục vụ thi công theo giá nào?

Hỏi: Tôi làm trong lĩnh vực xây dựng khi mua vật tư phục vụ thi công thì bên bán hàng xuất hóa đơn bán hàng thông thường với đơn giá là A, như vậy khi về làm thủ tục quyết toán công trình thì lấy đơn giá là A hay là "A/thuế suất"?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Bạn không nêu rõ vị trí công việc của bạn là Ban quản lý công trình hay là nhà thầu thi công. Vì bạn hỏi về thuế và với nội dung chúng tôi hiểu rằng bạn là nhà thầu thi công công trình, nay phải hoàn công quyết toán với bên A là Ban quản lý dự án.

Quyết toán A-B thì rất đơn giản vì ký hợp đồng với nhau theo giá/khối lượng nào thì chốt thanh toán theo giá đó. Bạn được lập dự toán bao nhiêu không liên quan gì đến giá thực mua bán cả. Giá thực mua sẽ là chi phí của doanh nghiệp bạn, mua thấp thì có thể có lời và ngược lại.

Nếu mua của nhà cung cấp sử dụng hoá đơn bán hàng thông thường thì giá hạch toán là giá theo hoá đơn. Nếu mua của người bán có hoá đơn GTGT thì hạch toán giá nhập kho và đưa vào công trình theo giá không có thuế (phần trị giá tiền hàng) còn tiền thuế thì hạch toán vào TK 133. Trường hợp hoá đơn đầu vào không đủ điều kiện kê khai khấu trừ thuế đầu vào thì tiền thuế không được khấu trừ đó được hạch toán kết chuyển vào chi phí (ghi có TK133, ghi nợ TK chi phí tương ứng.

(eFinance)