Hạch toán hàng gia công xuất khẩu như thế nào?

Hỏi: Khi ký hợp đồng thì đơn giá trong hợp đồng thể hiện chỉ có công cắt may là hoàn thiện, chỉ, túi thùng vận chuyển nội địa 2 chiều. Nhưng khi họ cấp cho mình thì chỉ có vải là có chứng từ (tờ khai nhập khẩu vải) còn các thứ khác như: cúc áo các loại, tem mác, mex, khóa... không có chứng từ đầu vào. Vậy công ty phải xử lý như thế nào để hợp lý hóa số nguyên phụ liệu trên để vào sổ kế toán?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nguyên tắc chung của kinh doanh là tuân thủ hợp đồng kinh tế được ký kết, doanh nghiệp (DN) đối tác giao cho DN của bạn việc gì thì thanh toán tiền công đến đó, bạn không phải lo chứng từ hoá đơn để hợp thức hoá cho việc làm của đối tác.

Các loại nguyên vật liệu được giao với đủ chứng từ nhập khẩu thì hạch toán đủ, và đây cũng là căn cứ để các bên quyết toán nguyên liệu với thành phẩm nhận về, còn những loại không có chứng từ thì bạn không được hạch toán chi phí.

Bạn cần ghi rõ trong hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng những cái gì do bên A giao với chứng từ đi kèm dưới hình thức nào, nếu họ giao không đủ thì họ chịu thiệt thòi không được tính chi phí.

(eFinance)