Hạch toán lãi vay vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế

Hỏi: Công ty có vay vốn lưu động của công ty mẹ (bên Pháp) để phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong quá trình thực hiện hợp đồng vay (nhiều hợp đồng) có 4 hợp đồng do sơ xuất không đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Hà Nội. Như vậy, các hợp đồng không đăng ký với Ngân hàng Nhà nước có được hạch toán khoản lãi phải trả công ty mẹ vào chi phí hợp lý trong năm tài chính hay không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc nhà nước có quy định doanh nghiệp (DN) phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các khoản vay nước ngoài là nhằm thực hiện nội dung quản lý nhà nước về ngoại hối và tín dụng. Pháp luật thuế không có quy định can thiệp vào hoạt động của DN thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành khác. Vấn đề quan trọng nhất khi xác định lãi vay vốn của DN có được tính vào chi phí được trừ hay không cần dựa trên các quy định bắt buộc là: (i)  DN có thực vay hay không? Chứng từ nào chứng minh cho việc này; (ii) Vay của ai, với lãi suất nào; (iii) Tại thời điểm vay DN đã có đủ vốn (vốn thực) theo mức vốn điều lệ hay không ? Đi liền với việc này, cơ quan thuế sẽ quan tâm tới mối quan hệ giữa DN vay và người cho vay để thu thuế theo đúng luật, trong đó có thuế nhà thầu nước ngoài, thuế thu nhập ấn định đối với các giao dịch liên kết.

Với giả định rằng DN của bạn có thực vay của công ty mẹ, có chứng từ chứng minh dòng tiền vào/ra, có tính và khấu trừ thuế nhà thầu trên lãi vay trả cho công ty mẹ thì khoản lãi vay tương ứng sẽ được tính vào chi phí được trừ khi và chỉ khi DN của Bạn đã góp đủ vốn điều lệ và khoản lãi vay đó không vượt quá mức lãi suất theo giới hạn tối đa. Việc thiếu sót không đăng ký khoản vay ngoại tệ như nêu trong thư hỏi thì DN của bạn sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành các Luật/Pháp lệnh có liên quan.

(eFinance)