Hạch toán nhầm mặt hàng thép xử lý thế nào?

Hỏi: Kế toán công ty tôi hạch toán nhầm mặt hàng thép D28 sang mặt hàng thép D25, nhưng sau đó lại xuất đúng số lượng đó từ D25 ra (trên hóa đơn viết là D28 cho cả đầu vào và đầu ra) khi cơ quan thuế kiểm tra yêu cầu bóc giá vốn ra và tính là chi phí không hợp lý. Với tình huống này xử lý như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Trước hết, bạn đọc vui lòng kiểm tra lại toàn bộ quy trình mua/bán, hạch toán cân đối nhập/xuất/tồn kho hàng theo từng chủng loại.

Trường hợp đúng là hạch toán nhầm theo lỗi sai sót của kế toán sau đó đã hạch toán điều chỉnh lại kho hàng, cân đối các chỉ tiêu: chi phí/giá vốn/doanh thu mà bảo đảm được nguyên tắc: Giá vốn của mặt hàng D25 phải tương ứng với giá bán của D25, cùng khối lượng thực bán; tổng giá vốn của D28 tương ứng với giá bán của cùng khối lương D28 thực bán… Đồng thời nếu toàn bộ dòng tiền vào/ra đầu được theo dõi trên sổ sách kế toán của đơn vị, chỉ sai lệch số liệu về thuế trên tờ khai quyết toán thuế với số liệu hạch toán và điều chỉnh sau khi xuất lại thì xem xét xếp vào xử phạt theo hành vi khai sai thì phù hợp hơn, số thuế thiếu đương nhiên bị truy thu đầy đủ.

Bạn đọc cần xem xét kỹ lại một lần nữa các số liệu để có giải trình cụ thể với cơ quan thuế địa phương.

(eFinance)