Hạch toán tiền điện và ăn trưa như thế nào?

Hỏi: Đối với hoá đơn tiền điện hàng tháng, phải căn cứ vào đâu để phân bổ vào chi phí phục vụ sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí bộ phận văn phòng. Chi phí ăn ca (ăn trưa) cho cán bộ công nhân viên không trả trực tiếp cho người lao động mà thuê một hộ gia đình nấu ăn cho và nấu tại gia đình nhà người đó (không có hoá đơn), chi phí này có được tính vào là chi phí hợp lý tính thuế TNDN không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc hạch toán tiền điện vào chi phí phục vụ sản xuất (SX), chi phí chi phí bán hàng và chi phí quản lý cần tôn trọng chuẩn mực kế toán về hạch toán giá thành phù hợp với quy trình SX của đơn vị. Theo đó điện năng tiêu thụ cho bộ phận SX thì tính vào giá thành, điện năng dùng cho kho hàng, địa điểm bán hàng, bốc dỡ hàng lên phương tiện cho người mua hoặc lên xe để chuyển cho người mua, điện năng dùng cho văn phòng quản lý thì tính vào chi phí quản lý.

Trường hợp doanh nghiệp (DN) của bạn là DN nhỏ và vừa, quy trình đơn giản và các hoạt động SX, bán hàng và quản lý thì có thể tính ra từ công suất điện năng tiêu thụ theo thiết kế của các thiết bị (dán trên nhãn , ví dụ tủ lạnh 240w, đèn 120w,…) và thời gian hoạt động của thiết bị điện.

Để đơn giản, bạn có thể tính theo cách thống kê thiết bị tiêu thụ điện năng của từng thiết bị, thời gian hoạt động trong 1 ngày để tính ra điện năng tiêu thụ theo thiết kế và tỷ trọng của từng bộ phận so với tổng số. Định kỳ có thể dùng tỷ lệ này để phân bổ điện năng tiêu thụ (nhân tỷ trọng với số điện thực tế theo hoá đơn hàng tháng).

Tiền ăn trưa, DN của bạn có quyền chọn nhiều cách làm như phát tiền để công nhân tự lo, thuê người nấu tại DN hoặc thuê 1 gia đình nấu ăn cho. Nếu thuê ngoài thì cần có hợp đồng, định kỳ thanh toán tiền có chứng từ chi trả, lưu ý có phiếu chấm suất ăn theo danh sách làm việc thực tế. Đây chính là chứng từ để DN hạch toán vào chi phí. Nếu DN làm được việc gia đình kia khai doanh thu, tính nộp thuế và cấp hoá đơn lẻ cho DN thì càng tốt (mua của cơ quan thuế sau khi nộp thuế GTGT và thuế TNCN).

Với các mặt hàng nhỏ lẻ và không đều giữa các tháng và nhân viên lúc thì SX, lúc thì làm việc vặt thì việc hạch toán phân bổ vào chi phí bán hàng hoặc phục vụ quản lý như bạn đang làm cũng có thể chấp nhận được vì thực tế là lương vẫn phải trả cho nhân viên.

(eFinance)