Hàng hóa tạo tài sản cố định bị hỏa hoạn không được miễn giảm thuế NK

Hỏi: Công ty TNHH Sung II Vina nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư bị thiệt hại do hỏa hoạn có thuộc đối tượng được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tổng cục Hải quan trả lời như sau: Căn cứ Điều 2 Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính thì nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều này.

Trường hợp Công ty TNHH Sung II Vina nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư bị thiệt hại do hỏa hoạn thì không thuộc đối tượng được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo quy định nêu trên.

(eFinance)