Hàng nông sản chịu thuế suất thuế GTGT 0% hay 5%?

Hỏi: Doanh nghiệp (DN) thu mua hàng nông sản từ nông dân sau đó xuất khẩu, khi khai tờ khai hải quan không phải nộp thuế xuất khẩu cũng như thuế GTGT. Nhưng theo Thông tư 06/2012/TT-BTC thì bên DN thuộc diện chịu thuế suất thuế GTGT là 5%. Xin hỏi trường hợp này tính thuế như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Bạn đọc vui lòng xem kỹ lại Thông tư số 06/2012 nêu rất rõ về thuế suất mặt hàng nông sản chưa qua chế biến tại các khâu thì áp mức thuế suất khác nhau. Chúng tôi xin giải thích lại như sau:

Tại khâu đầu tiên: Nhập khẩu và sản xuất (SX) trong nước do người nông dân trực tiếp SX bán ra: thuộc đối tượng không chịu thuế. DN của bạn mà thu mua của nông dân theo bảng kê thì không tính thuế GTGT. Nếu DN của bạn mua của hợp tác xã hoặc nông trường trực tiếp bán nông sản do họ SX ra thì cũng không chịu thuế GTGT. Họ dùng hoá đơn GTGT để xuất bán cho DN nhưng dòng thuế GTGT trên tờ hoá đơn gạch chéo.

Tại khâu thứ 2: Lưu thông trên thị trường nội địa thì thuế suất là 5%. Ví dụ DN của bạn mua thóc của nông dân (tại khâu đầu không tính thuế như nêu trên) rồi xuất bán cho DN khác (khâu 2) thì hoá đơn GTGT ghi thuế suất 5%. DN của bạn khai thuế đầu ra 5%, thuế đầu vào không có.

Tại khâu xuất khẩu: Thuế suất GTGT là 0% khi khai tờ khai hải quan có áp thuế XK (có mặt hàng thuế suất 0%) và thuế GTGT cũng là 0%. Khi xuất khẩu rồi, vào kỳ khai thuế nội địa bạn sẽ khai thuế suất GTGT 0% đối với trị giá XK. Nếu đầu vào là mua theo bảng kê thì không có thuế GTGT đầu vào để khấu trừ. Như vậy, cả đầu ra và đầo vào thuế GTGT đều là 0 đồng nhưng bạn vẫn phải khai theo mẫu của Thông tư số 28/2011.

Trường hợp mặt hàng XK do bạn mua vào, có hoá đơn đầu vào ghi thuế suất 5% thì được kê khai đầu vào để bù trừ với thuế GTGT đầu ra là 0 è âm thuế (tức là dư nợ TK 133) và sẽ được khấu trừ/hoàn lại thuế đầu vào.

(eFinance)