Hóa đơn bị trả lại, xuất hoá đơn mới phải khai điều chỉnh thuế

Hỏi: Tháng 11/2012, công ty xuất hoá đơn cho khách hàng.Do hàng hoá có vấn đề xảy ra nên tháng 07/2013 khách hàng yêu cầu xuất lại hoá đơn vì họ không đồng ý ngày nghiệm thu 11/2012. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2012 đến tháng 07/2013 công ty yêu cầu khách hàng trả lại 1 bộ hồ sơ nghiệm thu nhưng khách hàng từ chối vì hồ sơ chưa duyệt. Vậy xử lý với tờ hoá đơn khách hàng trả lại như thế nào?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc trả lại hoá đơn cần có lý do hợp lý, 2 bên phải có biên bản huỷ hoá đơn, Bên mua trả lại, bên bán đã nhận lại, lưu giữ bản huỷ này.

Với bên bán, hệ luỵ là hoá đơn này đã khai nộp thuế đầu ra, nay thu hồi lại Hoá đơn cũ và xuất hoá đơn mới thì cần làm thủ tục khai điều chỉnh theo mẫu quy định tại Thông tư số 28/2011.

Nội dung khai điều chỉnh sẽ là: Khai điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra của tháng 11/2012 (hoá đơn số, ngày….). Khai thuế GTGT đầu ra của tháng có tờ hoá đơn mới (7/2013 hoặc những tháng sau này có hoá đơn tương tự). Tờ Hoá đơn mới này khai vào bảng kê bán ra của tháng xuất hoá đơn mới. Do thuế GTGT trước đây điều chỉnh giảm đi, số tháng khai hoá đơn mới này lại tăng lên đúng bằng số đó nên tổng số thuế nộp không có ảnh hưởng gì.

Bạn đọc vui lòng tìm đọc nội dung khai điều chỉnh về thuế GTGT tại Thông tư số 28/2011 để điền đúng các mẫu khai quy định (Mẫu KHBS, Tờ khai cũ 11/2012 bản copy, Tờ khai lại của tháng 11/2012, Tờ khai tháng xx/2013,…).

(eFinance)