Hoá đơn có lỗi sai sót địa chỉ vẫn được ghi nhận chi phí

Hỏi: Tại Điểm b, mục 2, Điều 14, Chương III, Thông tư 64/2013/TT-BTC có quy định tiêu thức "tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán", "tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua" ghi tên đầy đủ hoặc viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. Trong giấy đăng ký kinh doanh có ghi đầy đủ thông tin số nhà, tên đường, tên phường, tên quận, thành phố, Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tuy nhiên, công ty tôi khi mua hàng, nhận được nhiều hóa dơn của đơn vị bán hàng có tiêu thức địa chỉ người bán hàng không có tên phường, không có Việt Nam theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Vậy, hóa đơn này có được tính là hóa đơn hợp lệ không? Và công ty chúng tôi ghi nhận những chi phí phát sinh từ những hóa đơn thiếu thông tin phường, Việt Nam, thì vẫn được tính là chi phí hợp lý hợp lệ không?

Trả lời: Việc người lập hoá đơn GTGT của bên bán có lỗi ghi sót tên phường, quên mất chữ “Việt Nam”, … là chuyện xảy ra khá phổ biến, trong đó có nguyên nhân là khoảng cách ô ghi địa chỉ bị giới hạn trong khi thực tế địa chỉ đầy đủ rất nhiều chữ, khó ghi được hết.

Từ thực tế đó, Bộ Tài chính đã có công văn trả lời Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (có gửi cho các cục thuế địa phương) với nội dung: Các thiếu sót về ghi không đầy đủ tên địa danh, viết tắt hoặc sót các từ như: phường/quận/thành phố/thị xã… nhưng vẫn đúng tên và mã số thuế của doanh nghiệp thì không ảnh hưởng đến nội dung, bản chất của giao dịch được ghi trên tờ hoá đơn đó. Do vậy, các hoá đơn này đương nhiên vẫn được sử dụng làm căn cứ kê khai thuế GTGT đầu vào để được khấu trừ/hoàn thuế cũng như ghi nhận chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

Bạn đọc có thể tìm thấy văn bản này trên website của ngành Thuế.

(eFinance)