Hoá đơn GTGT và kê khai thuế GTGT đầu vào

Hỏi: Năm 2007, công ty góp vốn bằng tài sản cho đối tác (trong đó có 1 số tài sản phải đăng ký sở hữu), và xuất hóa đơn góp vốn không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, phần ghi thuế GTGT trên hóa đơn gạch bỏ. Phía đối tác đã xuất bán thanh lý các tài sản lại cho công ty chúng tôi, việc bán thanh lý các tài sản này lại cho cho công ty chúng tôi có vi phạm quy định thuế không?

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc cơ quan thuế loại trừ khấu hao của tài sản cố định (TSCĐ) do nhận góp vốn nhưng đơn vị nhận vốn góp đã không đăng ký sở hữu thì đúng quy định.

Khi đơn vị nhận vốn góp bán thanh lý tài sản nêu trên, bất luận tài sản đó đã đăng ký sở hữu hay chưa nhưng nếu như nó đã được hạch toán trong sổ sách kế toán, nằm chung trong giá trị tài sản và nguồn vốn trong báo cáo tài chính hàng năm thì đương nhiên đơn vị xuất bán đó phải phát hành hoá đơn GTGT. Bên mua mặc nhiên được kê khai thuế GTGT đầu vào để khấu trừ nếu thực hiện việc thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại Thông tư số 06/2012.

Việc bán tài sản hay bất cứ một thứ gì của doanh nghiệp là việc làm đương nhiên được pháp luật thừa nhận, DN không vi phạm. Cần tách bạch các hành vi liên quan đến nguồn gốc của tài sản được bán, không lẫn lộn câu chuyên con gà/quả trứng/con gà. Tuy nhiên cần lưu ý rằng nếu tài sản đó là ô tô hay phương tiện giao thông thì sẽ có vướng mắc về thủ tục đăng ký nhưng không phải do quy định của luật thuế mà là quy định của pháp luật về đăng ký.

(eFinance)