Hoàn thuế BVMT túi nilon làm bao bì đóng gói sản phẩm

Hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp trong khu chế xuất, năm 2012 mua túi nilon của doanh nghiệp thương mại (ngoài khu chế xuất), chúng tôi đã trả tiền thuế bảo vệ môi trường (doanh nghiệp này mua hang của công ty sản xuất túi ny lon trong nước). Hiện nay doanh nghiệp chúng tôi có được hoàn thuế theo Thông tư 30/2013/TT-BTC hay không, xin được dẫn thủ tục đề làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Tư tưởng chỉ đạo và hàm ý chính sách trong việc hoàn lại thuế BVMT mà DN đã trả khi mua nilon làm bao bì trong thời gian từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 14/11/2012. DN mua hàng là người đã trả loại thuế này bởi nó đã được tính trong giá bán của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật  thì nhà nước phải xử lý các quan hệ giữa Người SX – Người mua – NSNN gắn với các hành vi cụ thể : Hoàn thuế/điều chỉnh giá/thanh toán tiền thuế được hoàn. Chính vì vậy mà TT số 30/2013 mới có quy định:

Hoàn thuế trực tiếp cho người khai nộp thuế là DN sản xuất bao bì nilon vì chứng từ nộp thuế đứng tên họ.

DN sản xuất trực tiếp nhận tiền hoàn thuế để trả lại cho Người mua nilon trong khoản thời gian  nêu trên (được hoàn) , trên cơ sở đó trả lại tiền thuế cho Bên mua (thông qua các giấy tờ nêu tại điểm e, khỏn 1, điều 2 của TT số 30/2013, đó là:

- Bản chính văn bản cam kết về việc mua bao bì để đóng gói sản phẩm có chữ ký của đại diện theo pháp luật của người mua bao bì và đóng dấu (nếu người mua bao bì là pháp nhân), trong văn bản cam kết nêu rõ số lượng sản phẩm sản xuất hoặc gia công ra đối với trường hợp người mua bao bì để đóng gói sản phẩm do mình sản xuất hoặc gia công ra; số lượng sản phẩm mua về để đóng gói đối với trường hợp người mua bao bì để đóng gói sản phẩm do mình mua về; số lượng sản phẩm nhận đóng gói đối với trường hợp người mua bao bì làm dịch vụ đóng gói; số lượng sản phẩm cần đóng gói và số lượng bao bì sử dụng để đóng gói sản phẩm.

- Bản chính Biên bản xác nhận của người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì về số lượng bao bì mà người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì đã bán cho người mua bao bì để đóng gói sản phẩm, trong đó nêu rõ số thuế bảo vệ môi trường mà người mua bao bì phải trả cho người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì.

- Bảng kê hoá đơn bán bao bì để đóng gói sản phẩm theo mẫu số 02/TBVMT ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ vào xác nhận nêu trên, Bên bán được hoàn lại thuế sẽ thanh toán khoản tiền thuế cho bên mua. Trường hợp không trả cho Bên mua thì sau này kiểm tra phát hiện ra sẽ thu hồi lại số thuế đã hoàn.

(eFinance)