Hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với giảng viên nghỉ dạy như thế nào?

Hỏi: Tôi là giảng viên của một trường đại học, tháng 3/2012 tôi ngừng giảng và được nhà trường cử đi học bằng thạc sỹ, với điều kiện sau khi học xong phải về trường giảng dậy ít nhất 10 năm, nhưng do tháng 11/2012 tôi không theo học nữa và theo bản cam kết tôi đã ký với nhà trường thì tôi phải hoàn trả lại toàn bộ số lương đã nhận. Trường hợp của tôi có được hoàn lại thuế TNCN hay không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nguyên tắc chung của thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là Nhà nước không thu thừa của bạn 01 xu, nộp thừa rồi thì được hoàn lại thuế. Tuy nhiên vấn đề là ở chỗ cán bộ kế toán tại trường đại học của bạn có thuộc bài về kế toán và khấu trừ thuế không hay là rơi vào tình trạng “dao sắc không gọt được chuôi”, hoặc là rất sợ trách nhiệm khi không biết nhưng lại không dám hỏi ai.

Các làm đúng nhất là hàng tháng, kế toán của trường đại học mà bạn cam kết đã tạm khấu trừ thuế TNCN từ tháng 3/2012, nhưng đến tháng 11/2012, bạn suy nghĩ lại và đã trả lại lương cho trường thì số liệu đó cần được điều chỉnh. Cuối năm, bạn uỷ quyền cho trường quyết toán (nếu bạn chỉ có 1 thu nhập duy nhất tại nơi này căn cứ vào số thực nhận đã loại trừ số tiền bạn nộp lại trường). Hoặc trường sẽ cấp cho bạn cái chứng từ màu đỏ mẫu CTT56, trong đó ghi rõ số tiền lương và thu nhập bạn thực nhận tại trường từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2012, số tiền thuế đã khấu trừ và số tiền thực nhận sau khi đã khấu trừ thuế.

(eFinance)