Kéo dài thời gian ân hạn nộp thuế với hàng NK

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3150/VPCP-KTTH ngày 7/5/2015 của Chính phủ và công văn số 3007/BQP-KTe ngày 16/4/2015 của Bộ Quốc phòng về việc kéo dài thời gian ân hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ đóng tàu xuất khẩu.

Ảnh minh họa - nguồn: TTXVN.Ảnh minh họa - nguồn: TTXVN.

Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 8 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015), Điều 135 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: người nộp thuế đáp ứng điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời hạn giao hàng thì được xem xét gia hạn nộp thuế, thời gian gia hạn tối đa không quá 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền gia hạn thực hiện theo quy định tại Điều 135 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Như vậy, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định dẫn trên thì tính cả thời gian ân hạn và thời gian gia hạn là gần 3 năm (bao gồm: thời hạn nộp thuế 275 ngày + thời gian gia hạn 02 năm), không phải là 1 năm như quy định tại Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 trước đây.

(eFinance)