Khai báo mã số thép hình

(eFinance Online) - Ngày 15/7/2016, Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Hải Phòng Việt Nam gửi công văn số DVH-15072016/CV về việc khai báo đối với mặt hàng thép hình. Tổng cục Hải quan có công văn 8495/TCHQ-TXNK trả lời ý kiến như sau: 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo chú giải chi tiết Danh mục HS nhóm 72.16 của tổ chức Hải quan thế giới thì mặt cắt hình chữ I (bích rộng hoặc bích trung bình) là một sản phẩm với những bích (gờ) có chiều rộng không quá 0,66 lần chiều cao của mặt cắt và dưới 300 mm.

Căn cứ khoản 1g Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề nghị Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Hải Phòng Việt Nam đối chiếu với các hướng dẫn nêu trên để khai báo mã số hàng hóa theo đúng quy định.

(eFinance)