Khai nhầm thuế suất thuế GTGT sửa như thế nào?

Hỏi: Tháng 5 tôi có khai nhầm 1 tờ hóa đơn, mặt hàng 0% thành 10%, vậy xin hỏi cách điều chỉnh như thế nào, công ty của tôi khai thuế bằng tax online?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Nhầm lẫn, sai sót là chuyện bình thường của những người làm kế toán, tuy nhiên mỗi hành vi sai sót về kế toán đều bị xử phạt hình chính. Với quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì chúng ta có quyền khai bổ sung/điều chỉnh trong mọi trường hợp phát hiện ra sai sót.

Việc khai sai của bạn từ hoá đơn 0% thành 10%, nay mới phát hiện ra thì bạn khai điều chỉnh lại. Các mẫu khai và cách khai, nội dung khai được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 28/2011, bạn vui lòng tìm đọc thông tư này (phần quy định về khai thuế GTGT).

Việc doanh nghiệp của bạn khai thuế qua mạng bằng tax online thì điền theo các mẫu khai cùng các bước của chương trình đó.

Bạn liên hệ với cơ quan thuế địa phương (bộ phận tin học và tuyên truyền hỗ trợ) để được trợ giúp kỹ thuật các công việc cụ thể về tờ khai và mẫu khai.

(eFinance)