Khai số thuế đã tạm nộp 2% do chủ đầu tư giữ lại

Hỏi: Trong tháng 7, công ty được chủ đầu tư thanh toán khối lượng công trình nhà học mầm non tại thành phố Lạng Sơn. Chủ đầu tư đã giữ lại2% giá trị khối lượng công trình hoàn thành để kho bạc nộp cho Chi cục Thuế Lạng Sơn. Tôi quên chưa kê khai số tiền mà kho bạc nộp cho cơ quan thuế vào tờ khai phụ lục 01-5/GTGT. Đến kì khai thuế tháng 8 thì tôi kê khai số tiền đó vào phụ lục 01-5/GTGT được không?

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Số tiền thuế tạm nộp cho Chi cục Thuế Lạng Sơn 2% do chủ đầu tư giữ lại các bạn phải lấy xác nhận của kho bạc và đây chính là chứng từ chứng minh số tiền thuế ta đã thực nộp để khi lên Tờ khai thuế GTGT hàng tháng sẽ được trừ đi. Hoá đơn GTGT vẫn phải tính đủ thuế suất 10% và từ Hoá đơn này lên Bảng kê hàng hoá bán ra.

Thực tế vừa qua DN có sai sót quên chưa khai thì đến kỳ khai thuế gần nhất mà  phát hiện ra, các Bạn có quyền khai theo mẫu để tính ra số thuế phải nộp. Thậm chí đầu tháng 10 phát hiện ra thì tiện nhất là trước 20/10 sẽ khai luôn vào tờ khai của tháng 9 để tính ra số thuế còn phải nộp của tháng 9 (được trừ đi số 2% đã nộp này).

Bạn cũng có thể điều chỉnh vào tờ khai tháng 7 cũng được nhưng mất nhiều thời gian hơn, phức tạp hơn do có liên quan đến cả số liệu của những tháng tiếp theo.

(eFinance)