Khấu hao tài sản tại đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí

Hỏi: Các tài sản cố định như tường xây bao quanh cơ quan; cổng ra vào; rãnh thoát nước nội bộ cơ quan. Các tài sản trên thuộc đơn vị sự nghiệp công lập có thu. Nguồn thu của đơn vị là hoạt động cung ứng dịch vụ khoa học kỹ thuật và đảm bảo 100% chi thường xuyên. Vậy các tài sản trên có được tính khấu hao vào chi phí hoạt động dịnh vụ không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo đảm 100% chi thường xuyên được áp dụng cơ chế như doanh nghiệp. Nhà nước khuyến khích các đơn vị này tự bảo đảm kinh phí, nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc xây dựng, đầu tư mua sắm tài sản tại đơn vị cần phải có nguồn để trang trải, đầu tư cho các năm sau, phát triển hoạt động của đơn vị. Do vậy đương nhiên cùng với việc hạch toán trị giá hao mòn, đơn vị phải tính/trích khấu hao các tài sản cố định vào chi phí của hoạt động kinh doanh dịch vụ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Bạn đọc cần bám sát nguyên tắc xác định doanh thu, chi phí khi tính thuế TNDN quy định tsij Thông tư số 123/2012 của Bộ Tài chính, trong đó có quy định về chi phí khấu hao. Ngoài ra, có thể tham khảo các văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 43/2006 (Thông tư số 71/2006, Thông tư số 113/2007).

(eFinance)