Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng nhập khẩu

Hỏi: Công ty chuyên nhập khẩu hàng của Trung Quốc, nhưng khi trả tiền thì một số tờ khai được trả bằng tiền gửi ngân hàng, còn một số tờ khai khác được trả bằng tiền mặt, vậy việc trả bằng tiền mặt với tờ khai trên 20.000.000 đồng thì có được khấu trừ thuế đầu vào không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC thì khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng nhập khẩu được căn cứ vào chứng từ nộp tiền thuế GTGT vào NSNN, không bị ràng buộc điều kiện thanh toá cho thương nhân nước ngoài.

Từ năm 2012, theo Thông tư số 06/2012 thì việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào gắn với điều kiện trả tiền mua hàng có trị giá 20 triệu đồng trở lên phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng.

Trường hợp đã trả tiền mặt cho đối tác nước ngoài trong nhiều năm trước thì có thể được xem xét nếu DN có chứng từ chứng minh, kèm tho các giấy tờ cần thiết như biên nhận/biên bản bù trừ tiền – hàng – công nợ,…

Trường hợp không được khấu trừ thì số tiền thuế GTGT đầu vào này được tính vào chi phí (giá vốn) khi tính thuế TNDN.

(eFinance)