Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoá đơn GTGT ghi tên doanh nghiệp cũ

Hỏi: Công ty có một số hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh từ tháng 4 và tháng 5/2010, ghi tên người mua hàng là: Công ty NetNam (giai đoạn là công ty Nhà nước) nhưng sang tháng 6/2010 (giai đoạn là công ty cổ phần) công ty mới kê khai. Vậy, trong trường hợp này, Công ty cổ phần NetNam có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Trước hết, bạn cần nắm chắc và toàn diện các văn bản pháp luật có hiệu lực pháp luật tại thời điểm phát sinh hoạt động cũng như nguyên tắc áp dụng pháp luật bởi vì chúng ta phải sống, làm việc theo pháp luật.

Thứ hai, bạn cần kiên trì giải thích cho đối tác để có cùng cách hiểu và làm thống nhất theo quy định của pháp luật, không suy diễn.

Thứ ba, trong trường hợp cần thiết, bạn có thể chọn con đường khiếu nại hành chính hoặc khởi kiện ra Toà án. Với cách này, cần hết sức lưu ý các bước công việc về thủ tục giấy tờ tại từng khâu, văn bản cần chính xác về câu chữ, đúng bản chất sự việc tại thời điểm phát sinh.

Trường hợp doanh nghiệp của bạn nêu phát sinh trong thời gian các thông tư của Bộ Tài chính số 129/2008 (hướng dẫn về thuế GTGT) và Thông tư số 60/2007 (hướng dẫn về khai thuế) có hiệu lực pháp luật, theo đó nếu có sai sót trong kê khai thuế GTGT đầu vào theo hoá đơn thì được khai bổ sung, tối đa không quá 6 tháng kể từ tháng phát sinh sai sót. Như vậy, trong tháng 6, bạn khai các hoá đơn của tháng 4, hoặc tháng 5 còn sót là bạn làm đúng rồi.

Thời gian không ngừng trôi và hoạt động kinh tế để tạo ra GDP, việc làm thu nhập và tiền thuế cho đất nước thuế vẫn tiếp diễn khi doanh nghiệp của bạn được chuyển đổi theo chính sách của Nhà nước. Pháp luật áp dụng gồm có: Bộ Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, các luật thuế và văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành để điều chỉnh các hoạt động, hành vi khai thuế của DN. Khi chuyển sang công ty cổ phần thì DN vẫn cứ là DN, vẫn hoạt động tại địa điểm cũ, vẫn mã số thuế cũ để giao dịch với cơ quan thuế,… chỉ khác chủ đầu tư vốn nên DN đó mới đổi tên thành công ty cổ phần. Trong thời gian đầu mới chuyển đổi sở hữu, nếu DN không có thông báo đầy đủ với đối tác, hoặc nhân viên của bên đối tác không cẩn trọng thì việc ghi nhầm tên cũ/tên mới trên hoá đơn hoặc giấy tờ liên quan là chuyện rất bình thường và đây là sai sót không trọng yếu, không ảnh hưởng đến số thuế của nhà nước.

Việc của DN bạn nêu trong thư hỏi: Nếu đúng là hoá đơn thật; Nội dung phản ánh trên hoá đơn là giao dịch thật; Hoá đơn ghi đúng tên DN thật tại thời điểm phát sinh giao dịch (tháng 4 và 5/2010 tên công ty NetNam); và tháng 6/2010 Công ty cổ phần NetNam khai các hoá đơn này với đúng mã số thuế của DN thì việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của DN là đúng với quy định của pháp luật.

(eFinance)