Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% hay 5%?

Hỏi: Cá nhân ký hợp đồng với công ty kinh doanh bất động sản theo hình thức “góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nhận lại quyền sử dụng căn hộ”. Theo thỏa thuận trong hợp đồng cá nhân được công ty bồi thường tiền lãi suất cho khoản tiền đã đóng là 310 triệu đồng và kế toán công ty BĐS khấu trừ lại của cá nhân 10% thuế TNCN. Việc khấu trừ thuế TNCN trên có đúng không?  

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Việc công ty trả tiền, cá nhân có khoản thu nhập thì bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là đúng rồi. Công ty sẽ cấp cho bạn chứng từ khấu trừ thuế TNCN (mẫu số CTT56), trong đó ghi rõ số tiền bạn được nhận, số tiền thuế khấu trừ và số tiền còn thực nhận.

Tuy nhiên, khấu trừ theo mức nào thì tuỳ thuộc vào nội dung, tính chất của khoản thu nhập. Với tiền lương, tiền công thì khấu trừ 20% nếu bạn chưa có Mã số thuế cá nhân; Khấu trừ 10% nếu bạn có MST cá nhân rồi.

Với tiền bồi thường tính lãi suất trên trị giá khoản tiền đã đóng góp mang tính chất là thu nhập từ đầu tư (lãi tiền vay, tiền ứng trước) mà không phải là tiền lương, tiền công cho nên sẽ khấu trừ 5%. Khoản này trừ xong, nhận chứng từ CTT56 là xong, cá nhân không phải tổng hợp vào tổng thu nhập khi quyết toán thuế.

(eFinance)