Không dùng dấu mới đóng lên tài liệu, sổ sách kế toán cũ

Hỏi: Bên công ty em trong quá trình hoạt động khoảng 7 năm có thay đổi con dấu vài lần. Khi bên em hoàn thiện hồ sơ sổ sách để quyết toán thuế có nhiều hồ sơ chưa đóng dấu từ những năm trước. Vậy em có thể sử dụng con dấu mới để đóng vào hồ sơ, sổ sách cũ của công ty trước đây được không?

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) trả lời như sau: Doanh nghiệp (DN) thay đổi dấu nhiều lần do đăng ký thay đổi chức năng nhiệm vụ, bổ sung ngành nghề kinh doanh… là việc rất bình thường. Tuy nhiên sổ sách kế toán của DN được cập nhật liên tục. Chứng từ kế toán thì theo các nghiệp vụ phát sinh, theo đó nghiệp vụ phát sinh thời điểm nào thì đóng dấu thời điểm đó. Có những việc kéo dài nhiều thời gian thì cũng phải theo nguyên tắc này. Ví dụ hợp đồng kinh tế ký đầu năm nhưng thực hiện các giao dịch mua/bán trong khuôn khổ của hợp đồng được diễn ra tại các tháng khác nhau thì hóa đơn, chứng từ, biên bản, tài liệu liên quan đến từng giao dịch cụ thể mà yêu cầu phải đóng dấu DN thì nhất thiết phải đóng dấu DN có giá trị tại thời điểm đó.

Nếu hiện tại DN dùng dấu mới để đóng vào các tài liệu, chứng từ phát sinh trước đó thì vừa vi phạm quy định của Luật Kế toán, vừa vi phạm quy định về sử dụng con dấu. Đồng thời, khi được kiểm tra quyết toán thuế thì dễ bị quy về lỗi hợp thức hóa chứng từ, tài liệu kế toán để gian lận thuế.

(eFinance)